foto1
USVGC
foto1
USVGC
foto1
USVGC
foto1
USVGC
foto1
USVGC

+370 389 616 23
ucentras@ugdymas.utena.lm.lt
Utenos šeimos ir vaiko gerovės centrasVeiklos sritys

Utenos šeimos ir vaiko gerovės centre yra du skyriai: Vaikų globos skyrius ir Paramos šeimai skyrius.

1. VAIKŲ GLOBOS SKYRIUS

 

1.1. LAIKINOS IR NUOLATINĖS VAIKŲ GLOBOS GRUPĖS - stacionari globos įstaiga vaikams, kurioje apgyvendinami globojami vaikai nuo gimimo iki 18 m.a. ir iki 21 m.a. besimokantys bendrojo ugdymo įstaigose; netekę tėvų globos, vaikai pakliuvę į krizinę situaciją (gatvės vaikai ar dėl kitų priežasčių negalintys gyventi biologinėje, globėjų (rūpintojų) šeimoje.

Teikiamos bendrosios socialinės paslaugos:

· Informavimo,

· konsultavimo,

· tarpininkavimo ir atstovavimo,

· maitinimo organizavimas,

· aprūpinimas būtiniausiais drabužiais ir avalyne,

· transporto organizavimas,

· sociokultūrinės paslaugos,

· asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų organizavimas,

· kitos bendrosios socialinės paslaugos.

Šios paslaugos yra teikiamos Centre ir pagal poreikį asmens namuose (socialinė pagalba vaiko biologinei šeimai jos namuose-socialinis pedagoginis darbas - poreikių nustatymas,individualus socialinio pedagogo, socialinio darbuotojo darbas su globotinio artimaisiais, bendravimas,konsultavimas).

Teikiamos specialiosios socialinės paslaugos:

Socialinė priežiūra:

· Intensyvi krizių įveikimo pagalba(iki 3 parų);

· Socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas;

Socialinė globa:

Trumpalaikė socialinė globa (paslaugą sudaro: informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, apgyvendinimas, psichologinė-psichoterapinė pagalba, kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas, darbinių įgūdžių ugdymas, laisvalaikio organizavimas, asmeninės higienos paslaugų organizavimas, maitinimas, sveikatos priežiūros paslaugos, kitos paslaugos);Ilgalaikė socialinė globa (paslaugą sudaro: informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, apgyvendinimas, kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas, darbinių įgūdžių ugdymas, laisvalaikio organizavimas, asmeninės higienos paslaugų organizavimas, maitinimas, sveikatos priežiūros paslaugos, kitos paslaugos);

1.2. Teikiamos socialinės paslaugos finansuojamos iš Utenos rajono savivaldybės biudžeto, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto.

2. PARAMOS ŠEIMAI SKYRIUS

Paramos šeimai skyrius - tai skyrius, kuriame teikiamos nestacionarios ir stacionarios socialinės paslaugos smurtą patyrusiems asmenims ir šeimoms išgyvenančioms krizinę situaciją, globėjų (rūpintojų), įtėvių paieška, atranka, rengimas, konsultavimas ir pagalbos jiems teikimas. Paramos šeimai skyriuje veikia 2 grupės: šeimų krizių grupė, globėjų (rūpintojų), įtėvių grupė).

2.1. ŠEIMŲ KRIZIŲ GRUPĖ - skirta teikti pagalbą ir laikinai apgyvendinti vyrus ar moteris su vaikais, kurie dėl artimųjų prievartos ar kitų priežasčių pakliuvo į krizinę situaciją ir negali gyventi savo namuose arba to reikalauja krizinės situacijos sprendimas vaiko gerovės naudai.

Teikiamos bendrosios socialinės paslaugos:

· Informavimo,

· konsultavimo,

· tarpininkavimo ir atstovavimo,

· transporto organizavimo,

· aprūpinimo būtiniausiais drabužiais ir avalyne,

· sociokultūrinės paslaugos,

· asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų organizavimo,

· kitos bendrosios socialinės paslaugos.

Teikiamos specialiosios socialinės paslaugos:

Socialinė priežiūra:

· Socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas;

· Laikinas apnakvindinimas (iki 3 parų);

· Intensyvi krizių įveikimo pagalba.

Socialinė globa:

Trumpalaikė socialinė globa (iki 6 mėnesių ar ilgiau), kurią sudaro: informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, apgyvendinimas, psichologinė-psichoterapinė pagalba, kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas, darbinių įgūdžių ugdymas, laisvalaikio organizavimas, asmeninės higienos paslaugų organizavimas, maitinimas, sveikatos priežiūros paslaugos, kitos paslaugos);

2.2. GLOBĖJŲ (RŪPINTOJŲ), ĮTĖVIŲ GRUPĖ

Teikiamos bendrosios socialinės paslaugos:

informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo.

Teikiamos kitos paslaugos globėjams (rūpintojams),

Įtėviams pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių:

· švietimui būdingų paslaugų veikla (profesinio informavimo veikla, globėjų, įtėvių mokymas, metodinio centro dalyvių mokymas) - 85.60;

· kita, niekur kitur nepriskirta, nesusijusi su apgyvendinimu socialinio darbo veikla – 88.99;

· kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas - 85.59;

· kita leidyba - 58.19.

KITOS PASLAUGOS

3. Utenos šeimos ir vaiko gerovės centre  vykdomi metodinio centro mokymai yra mokami. Mokymų kaina apskaičiuojama vadovaujantis Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimu dėl paslaugų kainų nustatymo arba iš projektinių lėšų. Metodinio centro veiklos teikiamos pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių.

 Copyright © 2019 Copyright Utenos vaikų globos namai Rights Reserved.