foto1
USVGC
foto1
USVGC
foto1
USVGC
foto1
USVGC
foto1
USVGC

+370 389 616 23
ucentras@ugdymas.utena.lm.lt
Utenos šeimos ir vaiko gerovės centras2018-06-16 tradiciją tapusią „Šeimų ir Šeimynų šventę” Utenos šeimos ir vaiko gerovės centro atestuotos socialinės darbuotojos pagal GIMK mokymų programą kartu su globėjais surengė Šv. Terėsės šeimynoje, Jūratės ir Eugenijaus Keraminų sodyboje, Užpaliuose, į kurią pakvietė Utenos rajono globėjus, socialinius globėjus, šeimynas globojančias vaikus ir draugus taip pat šeimynos globėjus iš Rokiškio rajono.

„Sveikindamas Jus, mieli vaikai, šios šventės proga, linkiu mėgautis nerūpestinga vaikyste, būti sveikiems, kūrybingiems. Įtėviams, globėjams, linkiu būti kantriems, kupiniems idėjų, entuziazmo. Tegul Jūsų širdžių šiluma, sušildo visas mūsų krašto vaikų širdutes” - taip šventę pradėjo Šv. Teresės šeimynos globėjas Užpalių seniūnas Eugenijus Keraminas.

Prie sveikinimų prisijungė Rokiškio rajono „Katalėjos'' šeimyna, sveikinimo žodį tarė Utenos šeimos ir vaiko gerovės centro socialinės darbuotojos Grita Bernotienė ir Daiva Beikuvienė. Šventė prasidėjo bendros vėliavos pakėlimu, garsiais plojimais. Į renginio vietą susirinkęs gausus būrys vaikų, įtėvių, globėjų, socialinių globėjų bei besiruošiančių tapti globėjais turėjo progą susipažinti su Šv. Terėsės šeimyna, jų globojamais vaikais, dalintis globos patirtimi. Vaikai turėjo galimybę žaisti, išdykauti. Ypatingai vaikus sudomino įvairios estafetės, rungtys, mini arkliukai. Žaidimai, rungtys, estafetės išjudino visus didelius ir mažus. Pasisotinę, skaniu ant laužo virtu šiupiniu, susikibę rankomis keliavome rungčių pilnu Krokulės keliu. Nuvykę pasiklausėme Jūratės Keraminienės istorinio pasakojimo apie šią šventą vietą. Atsigaivinome Krokulės šaltinio vandeniu. Grįžtančių, prie Lygamiškio piliakalnio laukė staigmena- tortas. Pasivaišinę, pasibuvę, susidraugavę, pilni įspūdžių, pasisėmę minčių, idėjų grįžome namo.


Socialinė darbuotoja atestuota pagal GIMK programą Daiva BeikuvienėCopyright © 2019 Copyright Utenos vaikų globos namai Rights Reserved.