foto1
USVGC
foto1
USVGC
foto1
USVGC
foto1
USVGC
foto1
USVGC

+370 389 616 23
ucentras@ugdymas.utena.lm.lt
Utenos šeimos ir vaiko gerovės centras 

ESFIVP I 1savivaldybeNuo 2017 m. rugpjūčio 1 dienos Utenos rajone pradedamas įgyvendinti  Europos Sąjungos struktūrinių fondų bendrai finansuojamas projektas Nr. 08.4.1-ESFA-V-416-08-0003 „Kompleksinės paslaugos šeimai Utenos rajone“, kurio tikslas – sukurti kompleksiškai teikiamų paslaugų tinklą šeimai Utenos rajone, sudaryti sąlygas projekte dalyvaujančioms šeimoms gauti kompleksiškai teikiamas paslaugas, užtikrinant paslaugų prieinamumą kuo arčiau šeimos gyvenamosios vietos, siekiant įgalinti šeimą įveikti iškilusias krizes bei derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus.

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

Utenos rajono savivaldybės administracija jį įgyvendina kartu su partneriais: Utenos šeimos ir vaiko gerovės centru (atlieka Bendruomeninių šeimos namų funkciją) ir Utenos apskrities vyrų krizių centru.

„Vieno langelio“ principu bus sudarytos galimybės gauti informaciją, konsultacijas „Bendruomeniniuose šeimos namuose“, psichosocialinę pagalbą, tėvystės įgūdžių mokymus, vaikų priežiūros paslaugas, pavėžėjimo paslaugas Utenos apskrities vyrų krizių centre. Socialinių paslaugų naudą gaus projekto tikslinė grupė – šeimos. Planuojama, kad paslaugomis pasinaudos 286 asmenys (šeimų nariai). Paslaugos bus teikiamos šeimoms, kurios pačios kreipsis dėl pagalbos, taip pat bus siūlomos sunkumus patiriančioms šeimoms, atsižvelgiant į bendrojo lavinimo mokyklų, ikimokyklinio ugdymo įstaigų, Vaiko teisių apsaugos skyriaus ar Utenos pedagoginės psichologinės tarnybos pateiktą informaciją.

Visomis teikiamomis paslaugomis šeimos, gyvenančios Utenos rajone, gali naudotis nemokamai.

Paslaugos teikiamos Bendruomeniniuose šeimos namuose, adresu: Vaižganto g. 50 – 1, Utena, taip pat Utenos rajono seniūnijose išvažiuojamųjų susitikimų metu.

            Kontaktai:

            socialinis darbuotojas – koordinatorius: tel.  +370 646 57716;

            socialinis darbuotojas: tel. +370 607 92006;

            psichologas: tel. +370 629 63036.

 

 

Birželio 26-30 dienomis Utenos šeimos ir vaiko gerovės centro globotiniai atostogavo Degesoje, Bikėnų km., Zarasų raj.
Net ir kasdien lyjantis lietus, praūžusi audra neužtemdė geros stovyklautojų nuotaikos, o kaip tik sustiprino vaikų tarpusavio santykius, naujų patirčių vaikai įgavo organizuojant stovyklos krikštynas. Renginio metu vaikai sustiprino savo ištvermę, mokėsi pasitikėti kitu, įveikė baimes.
Orientacinės varžybos išmokė stovyklautojus būti atidesniais, stiprino bendradarbiavimo įgūdžius, mokėsi tinkami spręsti kilusius konfliktus.
Grupinėse veiklose mokėmės labiau pažinti save, atrasti savo stipriąsias puses. Šie užsiėmimai padėjo vaikams kelti savo savivertę, sustiprino jų pasitikėjimą savimi.
Po stovyklos vaikai namo vyko šlapi,pavargę, bet pilni gerų emocijų ir su naujomis svajonėmis.

Socialinė  pedagogė Aida Zlataravičienė

2017-06-24 Utenos šeimos ir vaiko gerovės centro globotiniai kartu su socialine darbuotoja, atestuota pagal GIMK mokymų programą, vyko į Utenos rajono šeimynų šventę. Šventė vyko Eugenijaus ir Jūratės Keraminų sodyboje.
Susibūrime dalyvavo: Utenos rajono savivaldybės administracijos VTAS specialistas B. Varnas, Šv. Teresės šeimynos vaikai, Nijolės Kulikauskienės šeimynos vaikai, Nijolės Bernotienės „Savi nameliai” šeimynos vaikai, bei Utenos šeimos ir vaiko gerovės centro globotiniai. Suaugusieji ir vaikai turiningai leido laiką. Vaikai šurmuliavo tarpusavyje, jodinėjo poniais, važinėjosi mašinytėmis, dviratukais, suposi ant sūpynių, šokinėjo ant batuto, žaidė tinklinį, krepšinį, pasivaikščiojo po netoliese esantį mišką. O kokia gi šventė be skanėstų: tortų, pyragų, saldainių, įvairių sumuštinių. Vaišės buvo saldžios, skanios.
Centro globotiniai šventę užbaigė apsilankydami prie Krokulės šaltinio, kuris nuo seno garsėja savo stebuklingomis savybėmis ir yra gausiai lankomas.

Socialine darbuotoja, atestuota pagal GIMK mokymų programą Grita Bernotienė

2017-06-23 Utenos mieste vyko žolynais kvepianti ir burtais viliojanti Joninių šventė. Utenos šeimos ir vaiko gerovės centro atestuotos socialinės darbuotojos pagal GIMK mokymų programą Daiva Beikuvienė ir Grita Bernotienė  šventės metu uteniškius ir Utenos rajono gyventojus kvietė nelikti abejingais, tapti vaiko globėjais (rūpintojais), įtėviais, socialiniais globėjais. Šventės metu išdalinta apie 400 skrajučių.

Globa – ypatingas darbas, kurios tikslas – padėti vaikui, negalinčiam gyventi su tėvais, augti šeimos aplinkoje. Socialinio globėjo darbas yra vienas iš geriausiai apmokamų darbų, nes užmokestis už jį – ne tik pinigai, bet ir laimingi vaikai, neįkainojamas indėlis į mus pačius, tautos bei valstybės ateitį. 

 

Socialinė darbuotoja atestuota pagal GIMK mokymų programą Daiva Beikuvienė

 

 Copyright © 2017 Copyright Utenos vaikų globos namai Rights Reserved.